Beszélgetések

Sorbarendezés:

Bölcsőde nyílik az egykori gimnázium épületében

méret: 5.2 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2016 őszén kapcsolódott be a Magyarország Kormánya által kezdeményezett és támogatott Kárpát-medencei Bölcsődei és Óvodafejlesztési Programba. Ennek köszönhetően mintegy 15 egyházközség vállalta a helyi igények alapján óvoda vagy bölcsőde alapítását. Közéjük tartozik a Zselízi Református Egyházközség is, akik az idén szeretnék felújítani az erre a célra vásárolt ingatlant, majd megnyitni a 15 gyermek befogadására alkalmas bölcsődét. A részletekről Iski Ibolya kérdezi az egyházközség lelkipásztorait Révész Tibort és Révész Csillát.

Écsi Gyöngyi adventi műsora Kisóváron

méret: 4.3 MB

Kisóvár a barsi egyházmegye talán legkisebb gyülekezete. December 15-én itt tartott ádventi koncertet Écsi Gyöngyi előadó, lelkiásztor az egyházmegye sok gyülekezetéből és a helyiekből álló hallgatóság előtt. A koncert után Ambrus Erika beszélget az előadóval az ádventről, a karácsonyról és magáról a koncertről.

AZÉ kiadvány az énekelni vágyóknak

méret: 6.4 MB

A közösségben énekelni vágyóknak nagy ajándék volt az AZÉ kiadvány. Hogy mi ez a kiadvány, hogy használják pl. a zselízi gyülekezetben, hol hallható az ezen énekekből összeállított AZÉ Zenekar, a zenekar énekesnőjét, a kiadvány fotósát, a zselízi lelkészt, Révész Csillát Ambrus Erika faggatja.

Szolgálat a dorogvidéki reformátusok között

méret: 6.6 MB

A Dorogvidéki Református Egyházközség lelkésze, Pungur Béla tartott evangelizációi istentiszteletet Zselízen. Az alkalom után Ambrus Erika a gyülekezetéről, szolgálatáról és mostani, felvidéki szolgálatáról kérdezi.

Igényes kivitelű színes könyvet adott ki a zempléni egyházmegye Itt van Isten köztünk címmel

méret: 8.7 MB

A felvidéki Zempléni Református Egyházmegye egy rendkívül különös módon is emlékezik idén a reformáció ötszáz éves jubileumára, mégpedig egy igényes kivitelű színes könyv kiadása által, amely az egyházmegye harmincnyolc templomát és tárgyi értékeit mutatja be. Az Itt van Isten köztünk címet viselő kiadvány a napokban jelent meg és jut el a lelkészi hivatalokon keresztük a gyülekezeti tagokhoz. A könyv megjelenése kapcsán beszélgetett Kendi Csaba esperessel, Németi Róberttel, a könyvbe került képek fotósával, valamint Tomojka Vojtko Bélával, aki a könyv tördelését, vizuális megjelenítését végezte.

Templomfelújítás Kisgéresben

méret: 10.8 MB

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház sok gyülekezetében újultak meg idén templomok, amihez nagyban hozzájárult Magyarország kormányának támogatása is. Részben e támogatásból újulhatott meg a kisgéresi reformátusság istentiszteleti helye, a település egyetlen temploma. A felújítás folyamatáról és a gyülekezet életéről a helyi lelkipásztort, Blanár Eriket Molnár István kérdezte.

Lelkeszbeiktatas-Kiskovesden

méret: 4.7 MB

A közelmúltban ünnepi istentisztelet keretében iktatták be a felvidéki Zempléni Református Egyházmegyéhez tartozó kiskövesdi egyházközség lelkipásztori tisztébe Langschadl Istvánt. 2011-ben végzett a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán. Tanulmányait követően a kiskövesdi gyülekezetbe helyezték segédlelkészként, ahol 2013-tól, sikeres második lelkészképesítő vizsgája után már beosztott lelkipásztorként szolgál. Az egyházközség idén nyáron választotta meg lelkipásztorának. A lelkészbeiktatás alkalmáról Molnár István beszélget Langschadl István lelkipásztorral.

Csillagház és a gályarab-emlékmű

méret: 7.5 MB

Ünnepélyes keretek között adták át Rimaszombatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház új ingatlanát, a több, mint 1 millió 160 ezer euró összköltséggel felépített Csillagházat, amelyben konferenciaterem, 24 szoba 50 férőhellyel, tanácsterem, irodák és étkező is helyet kapott. A két részből álló komplexum régebbi szárnyában a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményeinek intézménye működik, az új része pedig a jövőben a zsinati ülések helyszínévé válik, valamint turisztikai szolgáltatásokat is nyújtanak majd benne, de szállásadást és idegenvezetést is vállalnak. Erről beszélget Fazekas László püspökkel Iski Ibolya.

Luther vagy Kálvin?

méret: 5.9 MB

Milyen ember volt Luther Márton, a reformáció elinditója és Kálvin János, a reformáció második generációjának a képviselője, akit zseninek tartottak? Mi volt a különbség kettejük között, illetve milyen fejlődést eredményezett a reformáció, mi volt a hozadéka? Többek között ezekre a kérdésekről beszélget Iski Ibolya Békeffy Lajos református lelkésszel, újságíróval.

A nagykövesdi gyülekezet reformációs alkalmai

méret: 10.0 MB

A reformáció jubileumi évében Felvidék-szerte is sok egyházközségben hálát adtak, s különböző alkalmakon emlékeztek a reformációra. Így volt ez a Zempléni Református Egyházmegyéhez tartozó nagykövesdi gyülekezetben is, ahol az idén több tematikus programot szerveztek. Ezekről a rendkívüli alkalmakról önkéntes munkatársunk, Molnár István beszélget a nagykövesdi gyülekezet lelkészével, Böszörményi Tamással.

Negyven éves templomukért és a torony felújításáért adtak hálát Diósförgepatonyban

méret: 7.7 MB

Negyven évvel ezelőtt szentelték fel a diósförgepatonyiak modern, skandináv stílusban épült új templomát. Az idei évben pedig sikerült különböző források felhasználásával felújítani a veszélyessé vált tornyát. Mindezekért ünnepi istentisztelet keretében adott hálát a gyülekezet közössége. Felvidéki munkatársunk Iski Ibolya összeállitása.

Reformáció 500 a barsi egyházmegyében

méret: 4.2 MB

Egyházmegyei nap, reformációi egyházmegyei istentisztelet, prédikációs kötet kiadása, emléktáblák, kiállítás és még sok más módon ünnepelte és ünnepli a barsi egyházmegye a reformáció 500. évfordulóját. Erről számol be Ambrus Erika mikrofonja előtt az egyházmegye esperese, Kassai Gyula.

Reformációi emléknap a teológiai karon

méret: 4.2 MB

A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ közös rendezésében 2017. november 8-án szervezte meg a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a Tudomány és Technika Hete keretében a reformációi emléknapot, a reformáció  500. évfordulója alkalmából. A méltó megemlékezés igei üzenettel kezdődött,  könnyűzenei koncerttel folytatódott, majd egy előadással zárult, illetve a Soli Deo Glória – A reformáció öt évszázada képekben című kiállítás megnyitásával. A reformációi emléknapról Iski Ibolya kérdezte Lévai Attila dékánt.    

2017.11.10. Dinnyés József Huszár Gál énekeskönyvének zsoltárait és dícséreteit népszerűsítette

méret: 8.2 MB

Dinnyés József előadóművész a barsi egyházmegye gyülekezeteiben szolgált, Huszár Gál énekeskönyvének zsoltáraival és dícséreteivel. A garamsallói szolgálat után Ambrus Erika beszélgetett vele az énekeskönyvről, fellépéseiről, reformációról.

Hálaadó istentisztelet Újlóton

méret: 6.5 MB

Október 15-én ünnepelték Újlóton a reformáció 500. évfordulóját és templomuk 135. évfordulóját. Ambrus Erika a gyülekezet lelkészével, Sándor Veronikával beszélget az alkalmon avatott emléktábláról, a gyülekezeti címerről, s arról az időkapszuláról, amelyet erről az alkalomról helyeznek el a templomban.

Bibliaismereti verseny Pozbán

méret: 4.1 MB

Minden év őszén, más-más helyszínen rendezi meg a barsi egyházmegye a bibliaversenyt. Az ideinek a pozbai gyülekezet adott otthont, a falu iskolájának épületében. A versenyről Ambrus Erika kérdezi a gyülekezet lelkészét, Dukon Andrást.

Reformáció a Börzsöny vidékén

méret: 3.8 MB

A perőcsényi születésű, Vámosmikolán élő helytörténész Koczó József a barsi egyházmegye kicsi gyülekezetében, Ipolybélen a reformációi ünnepi istentiszteleten előadást tartott A reformáció a Börzsöny vidékén címmel. Mit jelent az Ipolymentiség, mi indít valakit arra, hogy ennek a vidéknek az egyháztörténetével, azon belül a reformációval foglalkozzon, többek között ezekre a kérdésekre adott választ Koczó József helytörténész Ambrus Erika mikrofonja előtt.

Újlóton hálát adtak a templomért

méret: 3.5 MB

Hálaadó istentiszteletet tartottak Újlóton, a reformáció ötszázadik és az újlóti református templom építésének 135-ik évfordulója alkalmából. Ennek apropója kapcsán kérdezte Pap Sándor gondnokot Ambrus Erika.

Reformátusok Mindszenty szolgálatában

méret: 3.5 MB

Reformátusok Mindszenty szolgálatában címmel tartott előadást Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos, a Nemzeti Emlékezet Intézete Levéltári Főosztályának volt igazgatója a Hit és a közösség szolgálatában – Életutak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban címmel 2017. október 12-én Komáromban megtartott nemzetközi tudományos szemináriumon, amelyet a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke és a Tanárképző Kar Történelmi Tanszéke szervezett. Iski Ibolya kérdezte a részletekről.

A szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdése

méret: 5.0 MB

Hit és a közösség szolgálatában – Életutak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban címmel Komáromban megtartott nemzetközi tudományos szemináriumon Filep Tamás Gusztáv Péter Mihályt, /aki 1930-ban lett a Tiszán-inneni Egyházkerület püspök/e a két világháború közötti korszakban a felvidéki reformátusok egyik püspökét mutatta be, aki a korabeli publicisztikákon keresztül jelenítette meg a szlovákiai magyar reformátusok akkori problémáit, illetve beszélt a szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdéséről is. Hogy milyen kérdések foglalkoztatták abban a történelmi időben a reformátusokat arról Iski Ibolya kérdezte az előadót, Filep Tamás Gusztávot.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Bölcsőde és óvoda is lesz az egykori gimnázium épületében

A Zselízi Református Egyházközség is csatlakozott a Kárpát-medencei óvoda- és bölcsődefejlesztési programba. A közös gondolkodás eredményeként a Magyar Kormány támogatásával az elmúlt évben megvásárolt egykori ... ...

Harangmentés a jövőnek – Utoljára szólalnak meg a harangok a szútori református templomban

A gömöri falu etnikai és vallási összetétele jelentősen megváltozott az utóbbi évtizedekben. A korábban jelentős református gyülekezet szétszóródott, a templom kiüresedett, ami mozdítható volt, a ... ...

Ökumenikus Világimahét

Az Egyházak Világtanácsa (WCC - World Council of Churches) és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács (Pontifical Council for Promoting Christian Unity) ebben az esztendőben is ... ...

A Világosság református egyházi műsor 2018. január 14-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban fő témája: Fülöp Krisztust hirdeti Samáriában, négy év alatt újult meg a 225 éves hetényi református templom ... ...

Megújult a kisgéresi református templom belső tere, a falakat szigetelték

234 évvel ezelőtt emelték a kisgéresi reformátusok kőből épült, a rendszerváltozás után a szlovákiai műemlékek listájára felkerült templomukat, amely a jelentős anyagi támogatásnak köszönhetően kívülről ... ...

Események

Ökumenikus Világimahét

2018.01.18. / Az Egyházak Világtanácsa (WCC - World Council of Churches) és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács (Pontifical Council for Promoting Christian Unity) ebben ... ...

Száztányéros kocsony

2018.01.20. / Léva / A Lévai Református Egyházközség az idén is megszervezi közösen a Juhász Gyula Alapiskolával a Száztányéros kocsonya rendezvényét, amelyre 2018. január 20-án ... ...

Utolsó harangszó és istentisztelet

2018.01.21. / Szútor / 2018. január 21-én 10:30-kor, húszévnyi hallgatás után utoljára szólalnak majd meg a harangok Szútor felett, hogy aztán 11:00 órakor ... ...

Magyar Kultúra Napja

2018.01.21. / Érsekújvár / Az Érsekújvári Református Egyházközség és a Nobilitas Carpathiae civil szervezet közösen szervezi meg 2018. január 21-én, 16.00 órakor a református ... ...

Magyar Kultúra Napja - kiállítás és előadás

2018.01.22. / Párkány / A Magyar Kultúra Napja és a Reformáció 500. évfordulója alkalmából 2018. január 22-én, 16.30 órakor kiállítás megnyitóra és előadásra kerül ... ...