Szatmári Stúdió adásai

Itt is szólunk

http://www.refradio.eu/radio/harangszo/nagyvaradi-musor/  (hangtár)

 Visszajelzéseiket, műsorral kapcsolatos megjegyzéseiket a 0765/926002 telefonszámra várjuk.

Partnereink

Hírek

 Gondolatok a vallási toleranciáról

 forrás: http://reformatus.hu/mutat/14705/

 

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök

Az elmúlt szűk kétszáz évben, mióta a rohamosan fejlődik a technológia, az emberek sok szempontból egyre távolabb kerülnek egymástól. Az ilyesfajta fejlődés elkezdi elfeledtetni a toleranciát, az emberek pedig elszigetelődnek egymástól. Nagy ünnepek közeledtével látszik igazán kultúránkon, mennyire türelmetlenek vagyunk egymással. Ha ez így marad és nem tudunk türelemmel, figyelmesen egymás felé fordulni, akkor gyakorlatilag gépekké válunk. Azonban az ember arra teremtetett, hogy Isten Lelkét hordozza a világban. Előbb-utóbb mindnyájan Isten elé jutunk, ezért kár sietnünk, inkább töltsük meg a nekünk adatott időt jósággal, szeretettel és türelemmel, hiszen ez az életünk legfontosabb küldetése és feladata. Ebben segítséget jelent, ha mindenki erős a saját hitében: az Istenhitet és az emberek iránti szeretetet naponta meg kell élnünk, másképpen belefulladunk a világba.

Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke

A vallásbéke és a vallási tolerancia egy óriási érték.  A lelkiismereti és vallásszabadság lehetővé teszi, hogy az emberek építőleg tudjanak együtt élni a társadalomban. Amikor ez hiányzik, akkor egy alapvető feltétele nem teljesül a társadalmi együttélésnek, ezért óriási vívmánya volt a 16. századi magyarságnak, hogy képesek voltak a vallásbékéről szóló törvény megfogalmazni és elfogadni. Ez fejlődhetett a századok folyamán oda, hogy mára konkrét és kézzelfogható valóságnak tekintjük a vallási toleranciát. Ugyanakkor ennek az alapja mindig Isten igéje lesz, abban olvashatjuk az isteni kinyilatkoztatásból megfogalmazott elvet a békéről és az elfogadásról. Ebből következik, hogy szeretettel, hittel és tisztelettel kell a másikhoz fordulnunk, legyen bármilyen felekezetű. Akinek erős az identitása és ismeri a saját hitének valódi lényegét, az nem fél a másik identitásától sem.

Jakubinyi György Miklós gyulafehérvári érsek

A vallásszabadság gondolata megmozgat minden embert, még az ateistákat is, mert a lelkiismereti szabadsághoz az is hozzá tartozik. A II. vatikáni zsinaton aláírt Nyilatkozat a vallásszabadságról című dokumentum így fogalmaz: „… a vallásszabadság valójában az emberi személy méltóságán alapszik, amint ez a méltóság mind az Isten kinyilatkoztatott szavából, mind magából az emberi értelemből megismerhető.” Tudom, hogy egyházam nem így viszonyult mindenkor a vallásszabadsághoz. Ezért lehet köszönteni a tordai 1568-as országgyűlést, hogy elsőként kimondta a vallásszabadságot. Ugyanakkor a római katolikus egyháznak 150 éven át, az Erdélyi fejedelemség idején püspöke nem lehetett, ezért mai szemmel nézve nem tudom a meghirdetett vallásszabadságot annak tekinteni, aminek ma tekintjük. Most azonban a jövőt nézzük. Korunkban a terjedő elvilágiasodás hatására ráébredtünk arra, amit az Úr Jézus mondott: A keresztény tanúságtétel egyik erőssége az egység. Az ökumenikus és vallásközi mozgalom a Szentlélek műve.

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke

 

Ami 1568-ban történt, olyan fejezetet nyitott a társadalom és az egyházak életben, ami talán még fontosabb a mai világban, amire még erőteljesebben kell figyelnünk. Eleink kimondták, mennyire fontos egymás tisztelete és elismerése, de azt is, hogy a központban az Ige áll. Ezért ma is minden más felesleges fogalmat le kell hámoznunk az életünkről és oda kell figyelnünk a 450 évvel ezelőtt felmutatott magatartásformára, a békességre törekvésre – ami ma egyre fontosabb. Olyan világban élünk, amikor természetes módon bántjuk egymást a tisztelet, a tolerancia és a szabadság megélése helyett. Nem vesszük észre: az élet nem arról szól, hogy egymás gyenge pontjait keressük, hanem arról, hogy megéljük Isten igazságát. A reformáció kora óta a megelevenített prófétai szó szól az új szívről és az új lélekről, melynek gyümölcse az új ég és az új föld lesz. De ezt csak úgy érhetjük el, ha tiszteljük egymást. Amikor azt mondom „Erdély földje”, számomra ez jelenti a területet, mely fölött megújíttatott az ég, ez az érzés pedig elvisz egy imádkozó, emberbarát élethez és oda, hogy megérezzük: ez nem álom – csak még nem ébredtünk fel.

Farkas Zsuzsanna, fotó: Bertalan Johanna, Kalocsai Richárd

Alapkőletétel és jótékonysági koncert

 

 

 

FELHÍVÁS
KRE

Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan (Ámós 9, 11).

Kedves Testvéreink!

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület területén az elmúlt napok viszontagságos időjárásának következtében nagyon súlyos károk keletkeztek családi házak, gyülekezeti központok, templomok és más ingatlanok esetében. Az ítéletidő nemcsak az anyagi világunkat rongálta meg, hanem próbára tette hitünket és reménységünket. A lelki és anyagi téren keletkezett sérüléseket Isten meggyógyítja. Elhozza azt a napot, amint a próféta korától napjainkig számtalanszor, amelyen kegyelméből fölállítja a csüggedő szívűeket, kijavítja a családi hajlékokat és romjaiból templomainkat fölépíti. Ehhez prófétai látás, apostoli szolgálat és tanítványi hit- remény-szeretet által fakadó engedelmesség szükséges. Isten irgalmához nekünk kell ezekkel az emberi jellemvonásokkal csatlakoznunk.
Felhívjuk egyházkerületünk hívő népét, hogy tegyen bizonyságot a károk elhárítása, a sebek meggyógyítása terén a Krisztustól vett szeretetről. Imádkozzunk, dolgozzunk és adakozzunk, hogy ne lehessünk semmilyen ítéletes félelemnek rabjai, hanem megújuló bátorsággal és a Szentlélek erejével részesei Isten újteremtő akaratának!
Pénzbeli adományaikat a következő számlára utalhatják:
Kedvezményezett: Eparhia Reformata de pe langa Piatra Craiului
Oradea, Str. ep. Sulyok István 9
Bank: OTP BANK ROMANIA
Számlaszám: RO88OTPV220000227590RO01

A békesség kötelékében:
Nagyvárad, 2017. szeptember 21.

Csűry István püspök                                                         Bara Lajos István főgondnok

Re:formálj! – Elindult a regisztráció a Csillagpontra

csillagpont

Több ezer fiatal, 800 gyülekezet, 600 önkéntes, 180 program: a legnagyobb református ifjúsági rendezvényt idén július 25. és 29. között Debrecenben rendezik meg. Jelentkeztél már az idei Csillagpontra? Ha még nem, akkor ne várj tovább, regisztrálj még ma, hiszen a találkozó nemcsak egy nagyszerű nyári program, hanem alkalom a feltöltődésre is. A lelki és kulturális programokon túl idén olyan fellépőkkel is találkozhatsz, mint a Margaret Island vagy Hanne de Vries. A reformáció emlékévében mi más is lehetne a mottónk, mint: Re:formálj!

A Csillagpont református ifjúsági találkozó, ami alkalmanként több ezer fiatalt vonz. Többet kínál az egyszerű fesztiváloknál: lelki alkalom is, ahol feltöltekezhetnek a fiatalok.Nemcsak igényes kulturális és szórakozási lehetőség, hanem egyben találkozási pont is, ahol a résztvevők együtt gondolkodhatnak a világról, közös értékeikről és Istenről.

Az idei mottó: Re:formálj!

A Csillagpont tematikus találkozó, amelynek témája alkalmanként változó. A reformáció kezdetének 500., valamint a magyar reformátusság születésének 450. évfordulóján a Csillagpontközponti gondolata a reformáció lesz.

Milyen változást hozottJézus? Mi változott a reformációval? Mi változhat velünk?Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kereshetnek válaszokat a találkozó résztvevői.

Jelentkezés

A Csillagpont idén a Debreceni Egyetem agrártudományi campusán kerül megrendezésre. A fiatalok számára tervezett komplexum rendkívül felszerelt, épületeinek köszönhetően ebben az évben több program kerülhet fedett helyszínre.

A Csillagpont online regisztrációs felületén lehet előzetesen jelentkezni– 2017. július 25-ig. Ezt követően csak a helyszínen váltható belépő.

Jelentkezési és fizetési határidő Napi díj Heti díj
(4 nap)
Étkezés díj
(4 nap)
Heti díj+étkezés
(4 nap)
 
 
2017. 05. 08 – 05. 28. éjfélig 2 900 Ft 7 900 Ft 11 540 Ft 19 440 Ft  
2017. 05. 29 – 06. 18. éjfélig 3 500 Ft 9 900 Ft 11 540 Ft 21 440 Ft  
2017. 06. 19 – 07. 25. éjfélig 4 000 Ft 12 900 Ft Étkezés nem rendelhető.  
2017. július 26 – 28. 4000 Ft-os napijegy váltható a helyszínen.  
2017. július 29-én Ingyenes a részvétel.  

 

A regisztrációs díj magába foglalja a programokon való részvételt és a sátorhely díját.

A találkozóra szerte a Kárpát-medencéből várják a fiatalokat. Minden befizetéssel, étkezéssel és szállással kapcsolatos információ megtalálható a Csillagpont oldalán.

Önkéntesség

A Csillagpont különlegessége, hogy – szemben más fesztiválokkal – önkéntes fiatalok szervezik. Ahhoz, hogy létrejöjjön a találkozó, mintegy 600 fiatalközel kétéves munkájára, ötleteire, odafigyelésére és odaszánására van szükség.

Az önkéntes segítőkjelentkezésemég nem zárult le, ha szeretnél bekapcsolódni a találkozó szervezésébe és lebonyolításába, várunk csapatunkba!Jelentkezni a találkozó honlapján lehet.

Itt a helyed, várunk Téged is!

Bővebb információ és jelentkezés:

csillag.reformatus.hu

csillagpont@reformatus.hu

 

Szeretethíd - Kárpát-medencei református önkéntes napok

Nagyváradi megnyitó ünnepség

A megnyitóról készült összefoglaló ITT hallgatható

"Tegyünk önkéntesként közösen egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségeinkért, valamint a teremtett világért."

 

Őrizd a várat! – MEGHÍVÓ
KRE

A Reformáció Emlékévében, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lesz a házigazdája a Református Egységnapnak. Az egybeesés alkalmat ad arra, hogy nagyszabású ünnepi rendezvénnyel tudjuk felmutatni református hitünket és erőnket.

2017. május 20-án, a Nagyváradi Várban, a náhumi – „Őrizd a várat!” – ige szellemében kerül sor a Református Egységnapra. A kárpát-medencei egyháztestek küldöttein túl, igencsak hangsúlyosan hívjuk a királyhágómelléki gyülekezetek tagjait.

Az ecclesia militans tüze helyett, sokszor az ecclesia tolerans langymelegsége uralkodik el rajtunk. A jeles évforduló és az Egységnap olyan alkalmat biztosít, melynek erejével tovább tudunk haladni.

Ahhoz, hogy vonzóvá lehessen az ünnepnap, igyekeztünk – a közös istentiszteleten és úrvacsorázáson túl – többrétű programot biztosítani.

Program:

1. Ünnepi istentisztelet és úrvacsora a kárpát-medencei püspökök, valamint az evangélikus püspök igei- és liturgiai szolgálatával

2. Gyermekprogramok a helyi kézművesek, valamint az Arany Kapu Egyesület és a Zabhegyező Egyesület közreműködésével

3. Ifjúsági programok a nagyvárad-velencei színjátszók előadásával, illetve a szilágybagosi mandolinzenekar, a bihardiószegi furulyások szolgálatával, valamint az Élő Kövek és az Új Szövetség zenekarok koncertezésével.

4. Nőszövetségi programok dr. Lukács Olga előadásával, valamint beszélgető előadások Écsi Gyöngyi, dr. Békefy Lajos, Röhrig Klaudia és Aczél Dóra közreműködésével.

5. Konferencia a Partium reformációjáról, melynek rendjén a kilenc egyházmegye reformációja kerül bemutatásra. 

6. Kiállítások:

        - Az Erdélyi Gyülekezet kopjafa kiállítása

        - Adorjáni László és Fazakas Csaba karikatúra kiállítása

         - Állandó református kiállítás a Várban

7. Nagy előadások:

          - Dévai Nagy Kamilla koncertje

          - Bánk bán – a debreceni Csokonai Színház operakoncertje

8. Bemutató-, kiállító- és kiadói sátrak, könyvvásár

Isten áldását kérve életükre és szolgálatukra, maradunk tisztelettel:

Nagyvárad, 2017. március 30.

Csűry István                                        Bara Lajos István

püspök                                                 főgondnok

 

Adásban

A 318. adás tartalmából:

A „legdrágább és mégis ingyenes” ajándékokról hallhatunk az Ébresztő!Gondolat-ban. Aztán a „Magyar fa sorsa” címmel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ma is tanító üzenetét hallgathatjuk a Drága örökségünk irodalmi összeállításában. Végezetül pedig Nagy Tibor a hit harcára és győzelmére hívja fel figyelmünket igei gondolataival.

A 318. adás tartalmából:

A tükör összetört, és? – kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a böjtről hallhatunk a műsor hátralevő részében. Előszőr egy általános tájékoztató. Ezt követi néhány böjti gondolat. Majd Almási Bea beszélget Kónya Ákos református kórházlelkésszel a böjtről. Aztán Nigrinyi-Demeter Adrienn, a Kárpátaljai Keresztény Diakónia Alapítvány koordinátora mondja el gondolatait a Húsvét előtti böjtről. Végül Nagy Tibor igei gondolatai bátorítanak.  

A 317. adás tartalmából:

Ön mit adna a hajléktalannak? – figyelem emberek, Ébresztő!Gondolat. És ha már ébresztő, akkor néhány érdekesség a depresszióról a Látogató című műsorból. Ezt követően a XXVI. Mátyás Napok megnyitása kapcsán Lupescu Radu történésszel beszélget Bálint Enikő. Aztán a mese hatása a gyerekek szocializációs folyamatára témában szintén egy érdekes beszélgetés. Végül Máthé Róbert igei gondolatai bátorítanak.  

A 316-ik adás tartalmából:

A Házasság hete volt az elmúlt időszakban. Ezt figyelembe véve készült ez az adás is. Fogadják szeretettel a Kárpátmedencei Református Rádiók közreműködésével készült műsort.

Hol találom meg Istent?- talán válaszol az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Kovács Károly beszél a jó házasság titkáról a hit tükrében, valamint arról, mit lehet tenni, kihez lehet fordulni, ha érzékeljük, hogy baj van. Aztán a témánál maradva Bárdos Nóra és Bárdos István négygyermekes házaspárral Botos István és Rajkó Balázs beszélget. Majd Buzogány Emese igei gondolatai hangolnak egymásra.

A 315-ik adás tartalmából:

Ezt az adásunkat a Betegek Világnapja címmel is illethetnénk. E téma fényében, a Kárpátmedencei Református Rádiók közreműködésével készült ez a műsor.

„Csak addig éljek míg a gyerekem megnő és talpra tud állni”- egy édesanya vallomása az Ébresztő!Gondolatban. Ezt követően, a témánál maradva Dr. Szőcs Ottó kolozsvári családorvossal és dietetikus szakemberrel beszélget Szabó Anita napjaink betegségeiről. Majd Király Lajos áhitata szól lelkünk gyógyulására.

A 314. adás tartalmából:

Számodra mi az igazi érték? – kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően, a témánál maradva a böjt jelentőségéről és a keresztyén ember életében betöltött szerepéről Radvánszki Ferenc mezőkaszonyi lelkipásztort Harsányi Andrea kérdezi. Majd Mike Pál magyarkéci lelkipásztor priorításaink priorításáról szól és kérdez. Végül Cseri Kálmán igei gondolataival zárjuk adásunkat.

A 313. adás tartalmából:

Kertészkedjünk kicsit! Mire utalhat ezzel az Ébresztő!Gondolat?  Ezt követi Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor bizalomról szóló előadásának soron következő, azaz harmadik része.  Adásunk második felében Serfőző Leventét, szegedi katolikus egyetemi lelkészt hallhatjuk, többek között, a keresztyének közel keletei fogyatkozásáról. Majd „a szeretet kifejezése a házasságban”  témájában ifj. Pocsai Sándor csongori lelkipásztort kérdezi Domereckájá Júlia.Végezetül Oláh József igei gondolatai szólalnak meg lelkünk csendességére.

A 312. adás tartalmából:

Nyugalomra erősít Cseri Kálmán szavaival az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a szektáról, mint jelenségről kérdezi Mihály Noémi Balogh Csabát, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adjunktusát. Majd Csomos Éva-Zsuzsánna riportját hallhatják egy hasznos applikáció bemutatójáról. Adásunk második felét Kozstolányi Dezső műveit tartalmazó irodalmi összeállítással kezdjük. Végül Kiss József áhitata készít lelki elcsendesedésre.

A 311. adás tartalmából:

Különleges varázsládáról beszél az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a 450 éves vallásszabadságról is hallhatunk. Aztán a 414 gyülekezetet bejárt vándorbibliáról szól egy riport. Majd Közös Pont – ökumenikus fesztivál misszió. Végül pedig pál Feri atya tanít a maga módján.

A 310. adás tartalmából:

Öt egyszerű cél a boldogabb élet érdekében – ezt súgja az Ébresztő!Gondolat. Kádár Annamária Mesepszichológia című kötetének első részében a mese szerepére, az életkori sajátosságoknak megfelelő meseválasztásra és a mese érzelmi intelligencia fejlesztő hatására koncentrált. A második részben a szülő-gyermek kapcsolat útvesztőit, azokat a „kényes” nevelési helyzeteket veszi górcső alá, amelyekben csak a hiteles szülői jelenlét hozhat valódi megoldást. Ezzekkel kapcsolatosan beszélgetett a szerzővel  Deák Anita. Az első egyházi delegáció a háború sújtotta Szíriában. Ódor Balázst, a Magyarországi Református Egyház külügyi irodájának vezetőjét Hegedűs Márk kérdezte. Aztán Visky István beszél továbbra is  „kicsit másként” a presbiteri szolgálatról. Az előadás befejező részét hallhatják. Végül Györgybíró Sándor igei gondolatai következnek mindannyiunk épülésére.

A 309. adás tartalmából:

Hatással vagyunk egymás életére! Erre figyelmeztet az Ébresztő!Gondolat. Aztán Visky István beszél továbbra is  „kicsit másként” a presbiteri szolgálatról.

Ezt követően pedig Pál Feri atya önmagunkról tanít minket. Végül Király Lajos igei gondolataival zárjuk adásunkat.

A 308. adás tartalmából:

Út, Igazság és Élet felé vezet az Ébresztő!Gondolat. Majd megtudhatjuk, hogy a hit, a vallás továbbra is világhatalom. Sajnos, annyi családba, közösségi és egyéni életbe vissz romlást az alkohol. A nyílt beszéd és a szilárd elhatározás az első lépés a gyógyulás felé. Erről szól egy riport. Végül Cseri Kálmán újévi gondolatai segítik lelkünk csendességét.

A 307. adás tartalmából:

Ünnepi műsorunkat Karácsonyra hangoló „fényes” Ébresztő!Gondolattal  kezdjük, ezt követi majd egy beszélgetés az Adventről és a krisztusvárásról.  Majd Ft. Csűry István református püspök maga tolmácsolja hallgatóinknak karácsonyi pásztorlevelét. Aztán a megtört és csonka családok vigasszal teljes Karácsonyáért is imádkozhatunk. Végül Oremus Zoltán igei gondolatát hallhatjuk lelkünk csendességére. Reméljük, hogy karácsonyi adásunk is hozzájárul tartalmas ünnepi készülődésükhöz.

A 306. adás tartalmából:

A mai Ébresztő!Gondolat Zágoni Balázs, író adventi elmélkedésével jelentkezik. Ezt követően megtudhatjuk, hogyan valósult meg a 21. században is a saját kézzel írt Biblia. Majd a baranta jelentését is megtudhatjuk, de szó lesz az úgynevezett öko-gyülekezetről is. Ezt követően Visky István beszél „kicsit másként” a presbiteri szolgálatról. Végül Kereskenyi Sándor közelít minket Istenhez és egymáshoz adventi gondolataival.

A 305. adás tartalmából:

A „ceruza öt értékére”. Ezt követően Dietrich Bonhoeffer várakozásról szóló adventi gondolatait hallhatjuk dr Békefy Lajos válogatása, fordítása nyomán. Majd a „szépség énekese” Dsida Jenő életművéből készített összeállítással töltődhet a lelkünk. Aztán ifj. Csomós József a Hol a helyem? című előadásával tarthatunk önvizsgálatot. Végül Dancs Edina közelít minket Istenhez és egymáshoz adventi gondolataival.

A 304. adás tartalmából:

Holnap után Advent első vasárnapja, erre hangolódó üzenetet hallhatunk az Ébresztő!Gondolatban. Ezt követően ifj. Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referense szól arról, hogy mit is jelent ölni, illetve engedelmeskedni Krisztus Ne ölj! parancsolatának. Végül Farkas Zsuzsanna igei gondolatait hallhatják.

A 303. adás tartalmából:

Jót tenni életet jelent – erről szól az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően adásunkat egy Budapesten készült riporttal folytatjuk: Fekete Ágnes az ír terrorizmus időszakáról is beszélgetett Ivan Pettersonnal, akit Varga János tolmácsolásában hallhatnak a Határtalan című magazinműsor jóvoltából. Majd ifj. Csomós József, miskolci lelkipásztor humorral fűszerezett előadással szól nagyon is komolyan arról, hogyan nézzünk vágyainkra a Szentírás fényében. Végezetül Kiss József áhítata közvetíti Isten üzenetét.

A 302. adás tartalmából:

Mennyire nem hiszek eléggé Jézusnak, valamint a kötél és a felelősség témájában is szól az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Ady Endre istenes verseiről készített összeállítással emlékezünk az 1877. november 22-én, 140 éve született költőre. Majd ifj. Csomós József a maga fiatalos és már-már szemtelenül őszinte stílusában  szól a Ne paráználkodj! krisztusi parancsolatról. Végezetül Király Lajos közvetíti Isten üzenetét.

A 301. adás tartalmából:

Mint kisfiú a cirkuszban, erről beszél az Ébresztő!Gondolat. Aztán egy tudósítás a Királyhágómelléki Református Egyházkerület bölcsőde programjáról. Ezt követően a reformáció templomépületekre gyakorolt hatásáról szól egy riport. Majd ifj. Csomós József beszél arról, mit jelent sónak és fénynek lenni a mai világban. Végezetül Varga Botond közvetíti Isten üzenetét.

A 300. adás tartalmából:

Sebeink begyógyulnak, ha… - elmondja nekünk az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Buzogány Dezső, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet professzora beszél a reformációval kapcsolatos tévhitekről. Majd a reformáció térnyeréséről hallhatnak beszélgetést. Aztán KÉT ÉLETÜNK KÖZT címmel Balla Zsófia Babérkoszorú-díjas költővel, íróval beszélget Bálint Enikő. Végezetül pedig Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor közreműködésével szól Isten üzenete.

A 299. adás tartalmából:

Mire van és mire nincs időnk? – kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a babona és a hit különbségéről gondolkodunk. Majd a reformációra emlékeztető irodalmi összeállítást hallhatnak. Végezetül pedig Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor közreműködésével szól Isten üzenete. 

A 298. adás tartalmából:

Miből építsek oszlopot az én Istenemnek? – elmondja az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Zakeus kupa, helyszíni tudósítás.  Majd a nyelvhasználat, nyelvtanulás, kisebbségek nyelvhasználati jogai témákban hallhatnak beszélgetést. Aztán újabb riport a generációk közötti „hídverésről”. Zárás képpen pedig egy érdekes táborozásról tudósít Ambrus Erika. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhítat sorozatának következő részével szól lelkünk csendességére.

A 297. adás tartalmából:

„A szenvedés Isten költészete” mondja Sík Sándor és az Ébresztő!Gondolat.  Majd Krisztus katonái rovatunkban újra hallhatunk a finn EtCetera gospel kórusról. Ezt követően a Drága örökségünk rovatban Bethlen Gábor fejedelem életéről és munkásságáról tudhatunk meg érdekességeket. Végezetül pedig Korda Zoltán közreműködésével szól Isten üzenete. Áldott rádiózást kívánunk!

A 296. adás tartalmából:

Az egér és az egérfogó, avagy a szeretet íze – elmélkedik az Ébresztő!Gondolat.  Ezt követően október 6-ra emlékezünk néhány perc erejéig. Ezt követően Hajdú Szabolcs Koppány beszél győztesekről és vesztesekről. Majd egy különleges eseményről számol be Szecsődi Árpád. Aztán 72 óra kompromisszum nélkül- mit is jelent mindez? Megtudhatjuk Szegedi Csaba riportjából. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhítat sorozatának következő részével szól lelkünk csendességére.

A 295. adás tartalmából:

Az idős ember imáját tolmácsolja, október hónap, az idősek hónapja alkalmából az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Mihály Noémi beszélget Holló Lászlóval, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatótanácsának elnökével. Majd "Az év praxisa a Kárpát-medencében" pályázattal kapcsolatban hallhatjuk Illés Kitti riportját. Ezt követően a Dorkász Szolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat debreceni irodája idei, októberben kezdődő adománygyűjtéséről hallhatunk tájékoztatót. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhítat sorozatának következő részével szól lelkünk csendességére.

A 294. adás tartalmából:

A legszebb a világon – vajon mi lehet az? - megmondja az Ébresztő!Gondolat.  Ezt követi egy református fülnek is érdekes beszélgetés. Kalkuttai Teréz anya szentté avatása kapcsán Orbán Szabolcs erkölcsteológust, az Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnökét kérdezi Mihály Noémi a szentek tiszteletéről. Adásunk második részében a harmadik Válts Irány IKE fesztiválon  elhangzott misszionárius házaspár Nepálról tartott élménybeszámolójának második része hallható. Hihetetlennek tűnő, megdöbbentő történetekkel. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhítat sorozatának következő részével szól lelkünk csendességére.

A 293. adás tartalmából:

Mennyire szürke a molylepke, és én? – eszméltet az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a számos tiltakozást kiváltó új ukrán oktatási törvényről Darcsi Karolina politológust Birta Zoltán kérdezi. Majd egy érdekes lovas táborról hallhatnak beszámolót. A harmadik riport pedig egy már meglévő óvoda alapkövének letételéről tudósít. Ezeket követően folytatjuk Mikló István Boldizsár előadását „Kellek, kellék” címmel. Végezetül pedig Jobb Domokos lelkipásztor igei gondolatai szólalnak meg. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk! 

A 292. adás tartalmából:

Az Úrnak, vagy a szolgának engedelmeskedünk inkább? – nem mindig olyan egyértelmű a válasz! – figyelmeztet az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően az iskolakezdésre való tekintettel is a Drága örökségünk című rovatban iskolaalapító nagyasszonyunkról, Lorántffy Zsuzsannáról hallhatunk összeállítást. Adásunk második felében Mikló István Boldizsár előadását hallhatjuk „Kellek, kellék” címmel. Végezetül pedig Jobb Domokos lelkipásztor vezetésével Mózes első könyve 18. része alapján új igehirdetési sorozat indul, melynek címe: Isteni beszélgetések. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

A 291. adás tartalmából:

Nagyon drága kincsről tanít az Ébresztő!Gondolat.  Ezt követően a népesség csökkenésének megállításáról hallhatnak beszélgetést. Majd egy érdekes tárlatról szól a kárpátmedencei beszámoló. Ez után pedig megújulás, azaz az idősek szolgálati lehetőségei. Adásunk utolsó felében a csalódásról és annak kezeléséről hallhatunk. Végül Jobb Domokos szól lelkünk csendességére. 

A 290. adás tartalmából:

Mi történt miután Jézus visszatért a mennybe? – erről tanít az Ébresztő!Gondolat. Ezt követi majd Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor bizalomról szóló előadásának harmadik része.  Adásunk második felében a Hit és gyógyítás rovatban folytatjuk Ráksi Lajos beszélgetését Kubiszyn Viktorral, a Drognapló című könyv írójával. Végül Oláh József kisbácsi lelkipásztor igei gondolatait hallhatjuk az közösség és az egység kapcsolatáról. Hallgassanak minket.

A 289. adás tartalmából:

Mit fed a „sövényen átvetett alma” kód? Többek között ezt is megtudhatjuk az Ébresztő!Gondolat-ból. Ezt követi majd Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor bizalomról szóló előadásának első része.  Adásunk második felében a Hit és gyógyítás rovatban folytatjuk Ráksi Lajos beszélgetését Kubiszyn Viktorral, a Drognapló című könyv írójával. Végül Joó Sándor gondolatai következnek arról, hogy, hogyan láthatjuk meg a Krisztust? 

A 288. adás tartalmából:

Aki álmát adta egy életért! – szól az Ébresztő!Gondolat. Ezt követi majd egy Váci Mihályról szóló összeállítás.  Adásunk második felében a Hit és gyógyítás rovatban Ráksi Lajos beszélget Kubiszyn Viktorral, a Drognapló című könyv írójával. Végezetül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhítatát hallhatjuk. Hallgassanak minket MOST is. 

A 287. adás tartalmából:

Szögek a kerítésben – mit jelentenek? – kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Arany János balladáiból készített összeállítás szól. Majd Sóskuti Zoltán a csalódások irányából beszél a bizalom értékéről. Végül Jobb Domokos, szól lelkünk csendességére. Hallgassanak minket MOST is.

A 286. adás tartalmából:

Nyisd meg szíved ajtaját! – biztat az Ébresztő!Gondolat. Majd dr. Márkus Mihály, nyugalmazott Duna melléki püspök szól a bibliafordításokról. Adásunk második felében ifj. Csomós József beszél a hősökről. Végül Bodnár Enyedi Zsolt mondja el igei gondolatait. Hallgassanak minket MOST is. 

A 285. adás tartalmából:

Beszéljünk többet a másik jóságáról és kevesebbet a bűneiről! – tanácsolja az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a Drága örökségünk című rovatban Áprily Lajos verseiből hallhatnak összeállítást. Adásunk második felében Dr Vass Zoltán laboratóriumi főorvos, a Keresztyén Orvosok Szövetségének szatmári elnöke, a Szentgyörgyi Albert Társaság társelnöke beszél Istenbe vetett hitéről. Végül Horváth Levente kolozsvári missziós lelkipásztor hírdet Igét az önmegtagadásról. Hallgassanak minket MOST is. 

A 284. adás tartalmából:

Kertészkedjünk kicsit! Mire utalhat ezzel az Ébresztő!Gondolat?  Ezt követi Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor bizalomról szóló előadásának soron következő, azaz harmadik része.  Adásunk második felében Serfőző Leventét, szegedi katolikus egyetemi lelkészt hallhatjuk, többek között, a keresztyének közel keletei fogyatkozásáról. Majd „a szeretet kifejezése a házasságban”  témájában ifj. Pocsai Sándor csongori lelkipásztort kérdezi Domereckájá Júlia.Végezetül Oláh József igei gondolatai szólalnak meg lelkünk csendességére. Adásunkat Mike Pál igei gonodlataival zárjuk.

Hallgassanak minket MOST is. 

A 283. adás tartalmából:

Mi történt, mikor Jézus visszatért a mennybe?- kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Ezt követi Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor bizalomról szóló előadásának soron következő része.  Adásunk második felében két tudósítást hallhatnak a Határtalan című magazin műsor jóvoltából. Az elsőben az El Camino vagyis Szent Jakab útja elnevezésű, már az ókorban is ismert zarándokútról visszatért házaspár számol be élményeiről. A másodikban Bagdi Bella, előadóművész mesél a pozitív pszichológia által kidolgozott módszerek alkalmázáról. Végezetül Mike Pál, Ézsaiás próféta könyve alapján hírdeti Isten igéjét.

Adásunkat Mike Pál igei gonodlataival zárjuk. Hallgassanak minket MOST is. 

A 282. adás tartalmából:

A szeretet soha el nem fogy! – hogyhogy? Ezt követően egy érdekes kezdeményezés: 500 kilométert bicikliznek június 19-30. között Svájcban erdélyi lelkipásztorok a reformáció 500. Emlékévében. Miért? A tudósításból ezt is megtudhatjuk. Majd egy érdekesnek ígérkező debreceni kiállítást ajánlunk. Aztán a Határtalan című Kárpát-medencei magazin jóvoltából a képes-e együtt élni a keresztyénség és az iszlám? kérdéskörben beszélget Fekete Zsuzsa Bogárdi Szabó István református püspökkel. Ezt követi majd Steinbach József püspök az Isten emberképviseletéről szóló gondolata.

Adásunkat Mike Pál igei gonodlataival zárjuk. Hallgassanak minket MOST is.

A 281. adás tartalmából:

Nyisd meg szíved ajtaját! – biztat az Ébresztő!Gondolat. Alternatív orvoslás: kuruzslás és/vagy gyógyászat? – témában beszélget dr. Széplaki Attilával Boldizsár Zeyk Anna.  Ezt követ egy érdekes összehasonlítás: mi a különbség a keresztény és a világi felfogást valló vezető között? Majd imáról és álomról kérdezi Mustó Péter jezsuita szerzetest Mihály Noémi. Érdekesnek ígérkező adásunkat Mike Pál igei gonodlataival zárjuk. Hallgassanak minket MOST is. 

A 280. adás tartalmából:

Az elmúlt vasárnapon Pünkösdöt ünnepeltük, rá egy hétre, azaz holnap lesz Szentháromság vasárnapja. Ennek fényében készítettük el mai műsorunkat is, melyben előbb az Ébresztő!Gondolat a Szentlélek és lelkünk működéséről beszél. Ezután Szentháromság vasárnapjáról, illetve magáról a Szentháromságról hallhatnak rövid összeállítás a Drága örökségünk rovatában. Majd ifj. Csomós József közli gondolatait a helyén mondott Igéről. Végezetül Erdei-Árva István közli igei gondolatait. Hallgassanak minket MOST is.

A 279. adás tartalmából:

Mosollyal fogadni mindent? – válaszra vezet az Ébresztő!Gondolat.  Majd a XIV. Református Zenei Fesztiválról tudósít Fekete Zsuzsa. Ezt követi  Hegedűs Csilla riportja , aki Farkas Tünde énekessel beszélget. A riportok sorát zárandó, szintén Farkas Csilla összeállítását hallhatják a Csík zenekar Kossuth-díjas magyar népzenei együttesről. Végezetül ft.Csűry István pünkösdi pásztorlevele készít a Lélek kitöltetésének ünneplésére. Hallgassanak minket MOST is.  

A 278. adás tartalmából:

Átérezni egymás problémáit – erre indít az Ébresztő!Gondolat.   Majd egy beszélgetés arról, hogy miért is szerették a reformáció korában a törökök a protestánsokat. Ezt követően egy összefoglalót hallhatnak a 20-án zajlott Egység Fesztiválról. Aztán budapesti szorgoskodók beszélnek arról, mit jelent nekik önkéntes munkát végezni. Végezetül Király Lajos közli igei gondolatait. Hallgassanak minket MOST is. 

A 277. adás tartalmából:

Őn melyik nyelvet beszéli?- kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Majd a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 2017–2018-as egyetemi tanévfelvételijére vonatkozó információkat hallhatnak. Ezt követően Sakkterápia és reformáció címmel érdekes beszélgetés következik Sógor Árpád lelkész-pszichoterapeutával. Aztán folytatjuk Visky István előadását az egyetemes Tervről. Lelki elcsendesédünkre Erdei-Árva István közli igei gondolatait. Hallgassanak minket most is.

 ITT már hallgatható is legújabb adásunk.

A 276. adás tartalmából:

Mégis meddig és mire kell várunk?  - kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Majd a protestáns gályarabok érdekes és megindító történetéről hallhatunk. Ezt követi egy gondolat ébresztő vallomás a fogvatartotttak jó útra térítéséről. Aztán Visky István ismerteti a Terv első részét. Lelki elcsendesédünket pedig Kürti Tamás áhitata segíti. Hallgassanak minket most is. 

ITT már hallgatható is legújabb adásunk.

A 275. adás tartalmából:

Tudás és szeretet, lelki szépség... ezekről szól hozzánk az Ébresztő Gondolat. Majd az Édesanyákat köszöntjük dalok és versek kedves csokrával. Adásunk második felében Pál Feri atya szól biztatóan a kudarcra ítéltség sémájáról. Ezt követően pápákról és szentekről hallhatunk dr. Békefy Lajos írása nyomán.  Végezetül Molnár József igei gondolatai szólnak arról, hogy legyünk hálásak Istennek egymásért is. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánnak a műsor készítői: Ghitea-Szabó József-Levente és Ghitea-Szabó Júlia-Zsuzsanna. Hallgassanak minket most is.

A 274. adás tartalmából:

Egy kötőjel nem számít! Vagy, mégis? – megtudjuk az Ébresztő Gondolatból. Majd hallgassuk meg József Attila Istenről szóló vallomását az „Isten itt állt a hátam megett” című összeállításban. Aztán Nők a keresztyénségben, majd a mai gyerekek más nyelvet beszélnek. Végezetűl Király Lajos igei gondolatai készítenek lelki elcsendesedésre. Hallgassanak minket most is. 

A 273. adás tartalmából:

„Mit tehetek ma másokért?”- erre keresi a választ az Ébresztő!Gondolat.  Majd Kállay Dezső, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Újszövetségi Tanszékének adjunktusa beszél a feltámadásról. A múlt héten sugárzott beszélgetés második részét hallhatják. Majd hallhatják Barabás Réka a Bábes Bolyai Tudományegyetem Kémiakar magyar vonal egyetemi docensének rövid beszámolóját Vietnámi útjáról. Ezt követően Pál Ferenc beszél az elengedésről. Végezetűl Nagy Bálint igei gondolatai készítenek lelki elcsendesedésre. Hallgassanak minket most is. 

A 272. adás tartalmából:

„Hittel kérek, de mit kapok?”- erre keresi a választ az Ébresztő!Gondolat.  Húsvét ünnepe kapcsán valószínűleg többet gondolkodtunk a feltámadásról, mint egyébként. Erről kérdeztük Kállay Dezsőt, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Újszövetségi Tanszékének adjunktusát. A beszélgetés második részét következő adásunkban hallgathatják meg. A hitüket gyakorló keresztények gondolkodását, gyülekezeti kötődését, közösségi kapcsolódását és médiafogyasztási szokásait is vizsgálta a közelmúltban egy országos online kutatás. A kutatást szervező Keresztény Demokrata Fórum ökumenikus egyesület elnökét, Szécsi Árpádot Fekete Zsuzsa kérdezte az eredménnyell kapcsolatban. Végezetül, lelkünk csendességére Ft. Csűry István tolmácsolja húsvéti üzenetét. Reméljük ez a műsor is elősegíti lelki egészségüket.

Dr. Békeffy Lajos Köszöntünk téged győztes áldozat című írása nyomán készített a HarangSzó Rádió nagyváradi csapata egy passiójátékot. Segítsen ez is lelki megtisztulásunkhoz.

Még folynak az egyeztetések a Partium Rádió helyére lépett PluszFm-el, de interneten továbbra is hallhatnak minket.

A 271. adás tartalmából:

Virágvasárnapra és Húsvétra készülve az Ébresztő!Gondolat című rovatunkban arról hallhatnak, hogy a feltámadásba vetett hit a „felemelkedés lehetősége”. Ezt követi a minket felemelő Atya hozzánk írt levele. Majd Birta Zoltánnal az egyetlen  kárpátaljai magyar rádió főszerkesztőjével hallhatnak érdekes beszélgetést. Ez után Mihály Noémi riportja közvetkezik. Gulyás Péter és Koncz András egyházi fejlesztők tartottak tréninget a Kárpát-medencei református médiamunkások találkozóján március végén Mályiban. Hivatásukról, munkájukról kérdezte őket a riporter. Majd Pál Ferenc tanulságos meséjét a 12. Zsoltár és annak magyarázata követi.  Reméljük ez a műsor is elősegíti lelki egészségüket.