Cod de conduita

Facebook megosztás IWIW megosztás Twitter megosztás A+ A- Nyomtatás Nyomtatás

COD DE CONDUITA PROFESIONALA / RÁDIÓSZOLGÁLATUNK IRÁNYELVEI


Denumirea: Agnus Radio
Statutul juridic: Multiradix SRL
Sediul social: 400027 Cluj, str.Ponorului nr. 1
Structura acţionariatului: Episcopia Reformat din Ardeal 50 % si Adorjáni László 50 % .
Rsponsabili: Adorjáni László administrator, Kiss Gábor redactor sef
Coordonate: T/F: 0264 439191 agnus@agnusradio.ro www. agnusradio.ro
Publicatii: Emisiuni radio conform grilei de programe: http://www.refradio.eu/radio/agnus/index.php/musor/mutat/
Supravegegeat de: Epispopia Reformata din Ardeal, Fundatia Agnus Media
CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Adresa postala si site-ul CNA. Adresa: Bd. Libertatii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucuresti, ROMÂNIA 
Tel: +40 (0)21 305 5350 Fax: +40 (0)21 305 5354/56 www.cna.ro cna@cna.ro


1. RÁDIÓNK ARCULATA:
az Agnus, egyházi - közösségi rádió


2. EGYHÁZI JELLEG
a. „Hitvallásunk”
1. A rádiószolgálat hitvallása az Apostoli Hitvallás, a Heidelbergi Káté és a II. Helvét hitvallás.
2. A munkatársak és műsorok zsinórmértéke az Istentől ihletett Szentírás.
3. A rádiószolgálat chrisztianosz, azaz Krisztust követő és róla tanúskodó, valamint chrestos, vagyis Krisztus példája szerint igyekszik hasznossá lenni a világ számára.
4. A rádió nem lehet magán-, csoport-, egyházpolitikai-, vagy politikai érdekek kiszolgálója.
b. célunk:
Az EVANGÉLIUM hirdetése, maradandó KULTURÁLIS értékek felmutatása, valamint INFORMÁCIÓK cseréje által, EGYÜTT a helyi közösséggel.


3. KÖZÖSSÉGI JELLEG:

A közösségi rádió igyekszik:

 • serkenteni hallgatóságát a rádió minden feladatában való önkéntes részvételre beleértve a sugárzást és a rádió menedzselését;

 • igyekszünk erősíteni a helyi kultúrát - zene, nyelv, irodalom, stb. eősíteni

 • a fenntartás költségeit főként a helyi közösségből teremtjük elő;

 • Az AGNUS RADIÓ sajátos arculatát a bibliai – református egyházi háttér határozza meg. Ez az a keret, amelybe a sokféleséget belefoglaljuk.

4. MŰSORPOLITIKA

 • Egyházunk a sajtó által egy átfogó programot indított el, melynek jól meghatározott célja, a keresztyén visszajuttatása a mindennapi életbe, oly módon, hogy a bibliai üzenet a hallgatók és olvasók életében valósággá váljon. Ezért, a műsorok készítésekor a következő szempontok vezérelnek:

 
 • arra bátorítjuk a hallgatókat, hogy életüket a Szentírásra alapozzák úgy, hogy ezeket az elveket alkalmazzák is mindennapi gondjaik megoldásánál;

 
 • műsorunkban megszólalhatnak a legkülönfélébb nézeteket vallók, de műsoraink végkövetkeztetése nem lehet ellentétben a Szentírás tanításával;

 
 • a különböző vélemények felsorakoztatása rendjén nem kényszerítjük ugyan nézőpontunkat a hallgatóságra, de nem rejtjük véka alá hitünket.

 
 • a műsorok legyenek előítélettől mentesek és serkentsék arra a különféle keresztyén felekezeteket, hogy együtt végezzék közösségépítő munkájukat;

 
 • a különbőző keresztyén egyházak értékeinek a kölcsönös megismeréséhez, és elismeréséhez vezessenek;

 
 • bátorítsa az egyházak közti együtt munkálkodást a misszió és szociális segítségnyújtás terén;

 
 • mivel az Agnus Rádió pártatlan, nem kötelezi el magát egyetlen egyházi, politikai csoportok érdekei mellett, hanem helyett örök és maradandó értékeket hirdeti;

 
 • az embert a maga teljességében szolgálja, az értelem kapuján belépve érintse meg érzelmeit oly módon, hogy a keresztyén élet szerinti érett döntésre vezesse;

 
 • a bajok okát ragadja meg és ne rekedjen meg a tünetek puszta kezelésénél;

 
 • a műsoroknak és aktuálisaknak, és benne közzétett információknak pedig leellenőrzötteknek kell lenniük. Bemutatásuk pedig elegánsan és bibliai szemszögből kell történjék;

 
 • járuljanak hozzá a közösség gyógyításához és építéséhez, különösen a „védett” műsorok, a gyermek és családi műsorok által;

 
 • a hírszolgálat révén legyenek hasznosak és minél közelebb a hallgatókhoz;

 
 • a román és magyar nyelvű műsorokkal hitünket, életünket, kultúránkat kívánjuk mások számára is érthetőbbé és elérhetővé tenni;

 
 • Adatvédelem. Minden embernek joga, hogy neve, címe és más adatai, csakis az ő beleegyezésével kerüljenek nyilvánosság elé. Rádióban közvetített vetélkedők, betelefonálások, de interjúk alkalmával a személy jogait tiszteleteben tartjuk.

 
 • Vitás kérdések, sérelmek, másokkal szemben hangoztatott vélemények esetén, a műsort csakis a másik fél megszólaltatáséval adjuk közre.

Az űrlap letölthető ITT!

A  kitöltött és aláírt űrlapot mindenkinek személyesen kell leadnia május 25-ig abban az adóhivatalban ahova tartozik.

Támogatóink